SẢN PHẨM

Ống cách điện và phụ kiện

Ống cách điện được dùng để bảo vệ dây cáp khỏi bụi bẩn và hơi nước. Ngoài ra, còn chống lại các tác động cơ khí và thích hợp với số lượng cáp điện trong ống lớn.

Với dãy sản phẩm rộng, từ ứng dụng tĩnh tới những cơ cấu chuyển động nhiều. Ống cách điện có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu.

Các hệ thống tiêu chuẩn của ống cách điện:  DIN5510, UL, CSA, NF F 16-101