Hệ Thống Ghi Nhãn Cho Dây Đơn: 

với hơn 100 loại khác nhau, đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.

He thong ghi nhan day don --