Giá Đỡ Ống Cách Điện UH

UH Conduit Holder

  • Cố định ống cách điện trong máy móc, nhà xưởng
  • Dễ dàng lắp đặt ống cách điện vào giá đỡ

 

  • Vật liệu: Polyamide
  • Nhiệt độ: – 40 °C -> 110°C , thời gian ngắn: 140°C
  • Tiêu chuẩn chống cháy theo UL 94: V0