Đầu nối ống VW 90°-Ren Kim Loại

Đầu nối ống 90 độ VW – ren kim loại Đặc điểm:  Đầu nối ống cách điện cong 90 độ – kim loại Vật liệu đầu nối: Polyamide 6, đồng mạ Nikel Có 3 tiêu chuẩn ren: ren hệ mét, ren hệ Pg, ren hệ NPT Tháo lắp ống dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi khi sử dụng. Được dùng nhiều…

Đầu nối ống CVW 90°-Ren kim loại

Đầu nối ống 90 độ CVW – EMV – ren kim loại Đặc điểm:  Đầu nối ống cách điện cong 90 độ – ren kim loại, kết hợp đầu nối ống và đầu nối cáp. Vật liệu đầu nối: Polyamide 6, đồng mạ Nikel Tháo lắp ống dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi khi sử dụng. Được dùng nhiều…