Xích nhựa cuốn cáp cho máy móc tự động hóa, dây chuyền sản xuất ô tô.

Xích nhựa cuốn cáp cho máy móc tự động hóa, dây chuyền sản xuất ô tô. Murrplastik cable drag chain for automation and automobile industry. Xích nhựa cuốn cáp MurrPlastik đã được sử dụng trong nhiều nhà máy sản xuất ô tô trên khắp thế giới. Bao gồm: Xích nhựa gắn trên Robot hàn, Robot…